Informacja Gospodarcza

Usługa polega na okresowym sporządzaniu raportu na temat aktualnej sytuacji dłużnika, jego aktywności zawodowej i składników majątku, z których wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. (więcej…)