Dane identyfikacyjne

Parytet sp. z o.o.,
adres rejestrowy: ul. Palisadowa 12, 51-007 Wrocław,
biuro: Ligota Piękna k. Wrocławia, ul. Lipowa 2, 55-114 Wisznia Mała

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 44105

NIP 895-17-34-645
REGON 932277591
kapitał zakładowy: 609.000,00 zł

zarząd:
Sylwester Górski – prezes zarządu
Ewa Górska – prokurent