Dane identyfikacyjne

Parytet sp. z o.o.

Adres rejestrowy: ul. Palisadowa 12, 51-007 Wrocław,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 44105

NIP 895-17-34-645
REGON 932277591
kapitał zakładowy: 609.000,00 zł

Zarząd:
Sylwester Górski – prezes zarządu
Ewa Górska – prokurent

Dane kontaktowe:

Konsultant:

tel.      +48 71 734 58 81

Biuro: Ligota Piękna, ul. Lipowa 2, 55-114 Wisznia Mała

tel.      +48 71 312 40 00

e-mail:
sekretariat@parytet.com.pl
 
Godziny pracy biura:
 
poniedziałek—piątek: 7:30–15:30
 
Lokalizacja biura: