Wywiad gospodarczy

Przygotowując się do zawarcia umowy biznesowej z kontrahentem, z przezorności i ostrożności należy pozyskać jak najwięcej informacji o przyszłym partnerze.

Dane o referencjach płatniczych, czy występowaniu kontrahenta w bazach np. BIG czy też BIK, mogą być niewystarczające.

Oferujemy przygotowanie kompleksowych raportów, zawierających informacje o kondycji majątkowej oraz rekomendacje sposobu zabezpieczenia wykonania płatności z tytułu realizowanego kontraktu.

Uwzględnić możemy narzędzia oferowane przez instytucje finansowe:

  • rachunki bankowe powiernicze

  • rachunki bankowe s-crow

  • modele faktoringowe

Sprawdzenie kontrahenta przed zawarciem umowy nie zawsze jest wystarczające.

Nawet najlepszy wywiad gospodarczy nie zabezpieczy przed ryzykiem nieterminowej spłaty ze strony partnera handlowego.

Niektóre firmy mające stabilną pozycję na rynku, a także dobrą sytuację finansową, nie uiszczają należności w terminie, ponieważ przyjęły taką politykę płatniczą.

Częstym pretekstem do opóźniania się z zapłatą są również braki w dokumentach.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym konsultantem.