Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja zobowiązań polega na zawarciu przez dłużnika ugody (lub ugód) z wierzycielami.

Przedmiotem ugody może być restrukturyzacja zobowiązań polegająca w szczególności na:

  • ich umorzeniu w całości lub w części,

  • rozłożeniu ich spłaty na raty,

  • odroczeniu terminu spłaty.

Klient przestawia nam swoje możliwości finansowe oraz harmonogram spłaty zredukowanego zobowiązania oraz akceptowane formy rzeczowego lub osobowego zabezpieczenia spłat.

Nasza firma, w granicach ustalonych z klientem, negocjuje umowy spłat z wierzycielami oraz formy ich zabezpieczenia.

W przypadku braku możliwości ustalenia z wierzycielami akceptowanych przez Klienta warunków restrukturyzacji lub braku możliwości spłaty zobowiązań, oferujemy pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego (także z możliwością zawarcia układu).

Powrót do Doradztwo