Monitoring należności

W wyniku monitoringu należności odbiorca jest informowany o zbliżającym się terminie płatności i motywowany do dokonania zapłaty.

Natomiast klient otrzymuje informację na temat należności zagrożonych, których spłata nie nastąpi w ustalonym terminie.

Stwierdzenie symptomów świadczących o problemach finansowych kontrahenta pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczeń i wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie.

Ewentualne postępowanie windykacyjne ma szansę rozpocząć się w momencie, gdy jest duże prawdopodobieństwo, że zakończy się ono sukcesem, co pozwala uniknąć długich żmudnych i kosztownych procesów sądowych.

Wszystkie działania w ramach tej usługi są wykonywane w imieniu Klienta, dzięki czemu nie są naruszane dobre relacje pomiędzy Klientem i jego odbiorcą.

Powrót do Windykacja