Szkolenia

Nasze szkolenia windykacyjne opieramy na 25 letnim doświadczeniu w zarządzaniu wierzytelnościami oraz windykacji wierzytelności.

Przygotowujemy i realizujemy dedykowane programy doradcze i szkoleniowe, z udziałem wysokiej klasy specjalistów, których celem jest wsparcie procedur i procesów zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwach.

Szkolenia windykacja

Prowadzimy szkolenia tematyczne z zakresu:

  • zarządzania wierzytelnościami i windykacji wierzytelności,

  • zmian w prawie i ich skutków dla rozwiązań stosowanych w zarządzaniu wierzytelnościami.

  • funkcjonowania Systemu Zarządzania Wierzytelnościami w poszczególnych komórkach organizacyjnych firmy Klienta (dla przedsiębiorstw, w których wdrażaliśmy SZW).

Szkolenia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie skutecznej windykacji, a także zarządzania procesami windykacyjnymi w przedsiębiorstwach.

Przede wszystkim staramy się przekazać jak najwięcej informacji praktycznych opartych na przykładach. Ponadto szczególną uwagę zwracamy na zachowanie pozytywnych relacji pomiędzy klientem, a kontrahentem. 

Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte na zlecenie konkretnych przedsiębiorstw.

Ważnym aspektem jest uwzględnienie przewidywanych zmian w przepisach prawa oraz regulacji RODO.

Tematyka szkoleń zamkniętych jest ustalana indywidualnie z klientem i dostosowywana do specyfiki Jego organizacji lub branży.

Powrót do Doradztwo