Parytet L3

 Firma windykacyjna Parytet Sp. z o. o. od 25 lat dąży do budowania długoterminowych relacji z Klientami.

Pracujemy dla firm giełdowych oraz przedsiębiorstw rodzinnych z Wrocławia i z całej Polski.

Naszym długofalowym celem jest zmniejszenie poziomu należności przeterminowanych w firmie Zleceniodawcy.

Oferujemy kompleksowe usługi windykacyjne służące optymalnemu zaspokojeniu wierzytelności kontrahenckich.

Windykacja

 

WINDYKACJA
Specjalizujemy się w profesjonalnej, skutecznej i kompleksowej windykacji należności. Posiadamy 25 letnie doświadczenie. Obsługujemy firmy z całego kraju ze  wszystkich branż. (więcej…)

Doradztwo

 

DORADZTWO
Świadczymy usługi doradcze w zakresie organizacji i wdrażania oraz doskonalenia Wewnętrznych Systemów Zarządzania Wierzytelnościami w przedsiębiorstwach naszych Klientów (więcej…)

Informacja Gospodarcza

 

WYWIAD GOSPODARCZY
Sporządzamy okresowe raporty na temat aktualnej sytuacji dłużnika, jego aktywności zawodowej i składników majątku, z których wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. (więcej…)

Prowadzimy szkolenia w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji należności.

SZKOLENIA

Przygotowujemy i realizujemy dedykowane programy doradcze i szkoleniowe, z udziałem wysokiej klasy specjalistów, których celem jest wsparcie procedur windykacji  i procesów zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwach. (więcej…)

 

PARYTET w liczbach

0
Zwindykowanych należności
0
Zakończonych spraw
0
Spraw zakończonych ugodą
0
Firm zaufało nam