Windykacja

Zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki. (więcej…)

Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze w zakresie organizacji i wdrażania oraz doskonalenia Wewnętrznych Systemów Zarządzania Wierzytelnościami w przedsiębiorstwach naszych Klientów (więcej…)

Informacja Gospodarcza

Usługa polega na okresowym sporządzaniu raportu na temat aktualnej sytuacji dłużnika, jego aktywności zawodowej i składników majątku, z których wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie swoich wierzytelności. (więcej…)