Windykacja przedsądowa

Na tym etapie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem, weryfikujemy jego sytuację finansową, zawieramy umowę spłat, zabezpieczamy płatności oraz monitorujemy terminowość spłat.

Jedną z najważniejszych zasad skutecznej windykacji jest zasada „im szybciej, tym lepiej”.

Dlatego warto podkreślić, że windykacja nie powinna być prowadzona doraźnie, w sytuacjach kryzysowych, w sposób instynktowny, lecz powinna stanowić część przemyślanego procesu.

Jeżeli zostanie ona poprzedzona działaniami monitoringowymi, to będzie tańsza, mniej pracochłonna i bardziej skuteczna.

Kładziemy nacisk na maksymalne wykorzystanie dostępnych środków mediacyjnych, dla ustalenia programu spłaty zobowiązania wraz z
ustanowieniem zabezpieczeń wekslowych lub rzeczowych.

Nasi specjaliści realizują program działań dopasowanych do oczekiwań Zleceniodawców, przy uwzględnieniu specyfiki branżowej (handel
paliwami, systemy termo-energetyczne, roboty budowlane, dostawa energii, obrót nawozami itp.)

Powrót do Windykacja