Monitorowanie postępowań upadłościowych

Usługa obejmuje monitorowanie postępowań upadłościowych, sporządzanie pism w toku postępowania, reprezentowanie klienta w zgromadzeniach i radach wierzycieli.

Nowe prawo upadłościowe i naprawcze jest skomplikowanym aktem prawnym.
Odwołuje się do wielu dziedzin prawa, co utrudnia sprawne posługiwanie się nim osobom bez przygotowania prawniczego.

Nasza oferta jest kierowana do przedsiębiorców, którzy chcą maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy w przypadku ogłoszenia upadłości ich dłużnika.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym konsultantem.

Powrót do Windykacja