Windykacja upadłościowa

W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika rozpoczyna się etap „windykacji upadłościowej”.

Na tym etapie sporządzamy zgłoszenie wierzytelności oraz monitorujemy przebieg postępowania upadłościowego, reprezentujemy Klienta w radach czy zgromadzeniach wierzycieli.

Powrót do Windykacja