Windykacja

Zlecenie może obejmować wszystkie lub tylko wybrane etapy postępowania.

Każde zlecenie windykacji traktujemy indywidualnie, działając profesjonalnie i identyfikując się z potrzebami Klienta.

Naszym długofalowym celem jest zmniejszenie poziomu należności przeterminowanych w firmie Zleceniodawcy.

Schemat działania w trakcie nawiązywania współpracy:

1. Przedstawienie oferty windykacji

2. Podpisanie umowy zachowania poufności

3. Przedstawienie cennika usług

4. Ustalenie szczegółów współpracy

5. Podpisanie umowy na świadczenie usług windykacyjnych

6. Proces windykacji

Warunki współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem, dla dopasowania do potrzeb i oczekiwań.

O każdym etapie windykacji informujemy w sposób wybrany przez Wierzyciela (raporty, sprawozdania itp.)

Rodzaj prowadzonych spraw windykacyjnych

Windykacja przedsądowa
41%
Windykacja sądowa
29%
Windykacja egzekucyjna
25%
Inne sprawy
5%

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym konsultantem.