Szkolenia

Prowadzimy szkolenia tematyczne z zakresu:

  • funkcjonowania Systemu Zarządzania Wierzytelnościami w poszczególnych komórkach organizacyjnych firmy Klienta (dla przedsiębiorstw, w których wdrażaliśmy SZW),
  • zarządzania wierzytelnościami i windykacji wierzytelności,
  • zmian w prawie i ich skutków dla rozwiązań stosowanych w zarządzaniu wierzytelnościami.

Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte na zlecenie konkretnych przedsiębiorstw.
Tematyka szkoleń zamkniętych jest ustalana indywidualnie z klientem i dostosowywana do specyfiki Jego organizacji lub branży.

Powrót do Doradztwo